OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE
Spoštovani,
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo tega blaga.
Blago naročeno dne: ________________
Št. naročila: _______________________
Št. računa: ________________________
Ime potrošnika: _______________________________
Naslov potrošnika:__________________________________________________________

Podpis: ______________________                            Kraj in datum: ______________________

V primeru, da ste blago, naročeno po pogodbi, od katere odstopate, že prejeli, sta blago v celoti dolžni vrniti. V primeru vračila Vas prosimo, da izpolnite tudi spodnji del Obrazca za vračilo.

OBRAZEC ZA VRAČILO
Izpolnjen obrazec skupaj s kopijo originalnega računa priložite k pošiljki.
Ime in priimek:___________________________________________________
Naslov:_________________________________________________________
Telefonska številka:_______________
Email:_______________________________

Ime ali šifra izdelka
           1 _______________________________________________________________
           2_______________________________________________________________
           3_______________________________________________________________
           4_______________________________________________________________
           5_______________________________________________________________
          6_______________________________________________________________
*izdelkov s personificiranim potiskom oziroma vezenjem ni mogoče vrniti ali zamenjati, saj gre za 
 blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim
 potrebam.

Način vračila denarja (prosimo obkrožite):
Če je bilo naročilo plačano s plačilno kartico bo kupnina vrnjena z bančnim nakazilom na plačilno kartico, s katero je bil opravljen nakup.
Sicer izberite način vračila denarja:
- Na TRR št.: ____________________________________, pri banki: _________________
- S poštno nakaznico

Podpis: __________________________                  Kraj in datum: ______________________
GOR